11ภาษากายบ่งบอก

11ภาษากายบ่งบอก

1. ถูมือ ลักษณะของมือจะแสดงออกไปในสิ่งที่หัวของคุณกำลัง […]