DIY & LIFEHACK ทริคและเทคนิคดีๆ ที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

DIY & LIFEHACK ทริคและเทคนิคดีๆ ที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

5ขั้นตอนจัดการความคิด ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นได้

5ขั้นตอนจัดการความคิด

1.เลือก : กลั่นกรองการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในแต่ละวัน เลือก Focus อย่างเหมาะสม หากเป็นข้อมูลเชิงลบ ควรมีวิธี
บริหารจัดการ และปรับความคิดของตนเอง เพื่อให้คุณมีพื้นที่สำหรับการบริหารสมองมากขึ้น

2.รวบรวม : เก็บข้อมูลในแต่ละวันด้วยการบันทึก เพราะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาอาจทำให้บางความคิดถูกลืมไป ดังนั้น
การมีเครื่องมือที่ช่วยรวมเนื้อหาที่จำเป็น จะเป็นตัวช่วยในการจัดการความคิด และลดความกังวลได้ด้วย

3.จัดลำดับ : เรียบเรียงความคิดทั้งหมดด้วยการจัด Priority ตามลำดับความสำคัญ พร้อมกำหนดสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน
ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เพื่อวางแผนว่าคุณต้องทำอะไรหลังจากนี้ ?

4.ติดตาม : Update ภาพรวม หรือ Re-think ความคิดที่ผ่านมาสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้ง สำรวจการดำเนินชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เพื่อการจัดตารางในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

5.หยุดพัก : แบ่งเวลาสำหรับการหยุดพัก เพื่อไม่ให้สมองของคุณคิดมากเกินไป เช่น หยุดเรื่องเครียดก่อนเวลานอน
เพื่อให้หลับสบายขึ้น หรือมีช่วงพักระหว่างวัน ประมาณ 15 – 20 นาที

Tags

แชร์: