DIY & LIFEHACK ทริคและเทคนิคดีๆ ที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Search
Close this search box.

DIY & LIFEHACK ทริคและเทคนิคดีๆ ที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Search
Close this search box.
Search

6ประเภทงานประดิษฐ์ไทย

6ประเภทงานประดิษฐ์ไทย ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

1.งานดอกไม้สด

มีหลายชนิด เช่น การร้อยตาข่าย การร้อยตาข่าย การร้อยอุบะการร้อยพวงมาลัย การนำมาประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นต้น ต้องฝึกประดิษฐ์บ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

2.งานใบตอง

เป็นงานประดิษฐ์ที่คนไทยนิยมประดิษฐ์เพื่อใส่อาหาร ห่อขนมตลอดจนนำมาใช้งานพิธีต่างๆ เช่นใช้ทำกระทงในประเพณีลอยกระทง ทำพานในวันไหว้ครู ทำบายศรีในพิธีต่างๆ เป้นต้น

3.งานแกะสลักพืชผักและผลไม้

เป็นงานสลักลวดลายลงบนพืชผักหรือผลไม้ โดยการใช้มีดในการแกะลวดลายจนเกิดรูปแบบต่างๆ เช่นรูปดอกไม้ใบไม้แล้วนำมาตกแต่งในถาดหรือพานให้สวยงาม

4.งานแกะสลักไม้

เป็นงานแกะสลักลวดลายบนเนื้อไม้โดยการใช้สิ่ว ค้อน ในการแกะลวดลาย เช่น การแกะสลักไม้ทำบานประตู การแกะสลักภาพประดับฝาผนัง หรือแกะรูปลายต่างๆ เป็นต้น เพื่อความสวยงาม

5.งานปั้นดิน

เป็นชิ้นงานที่เป็นได้การนำดินเหนียวหรือดินอื่นๆ มาทำให้เป็นรูปหรือชิ้นงานที่ต้องการ เช่นงานเครื่องปั้นดินเผา งานปั้นปั้นตุ๊กตาชาววัง งานปั้นถ้วยชาม เป็นต้น

6.งานจักสาน

เป็นงานที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่นการประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น งออบ กระดัง กระจาด เป็นต้น ประดิษฐ์เครื่องดักสัตว์ เช่น กระชัง ลอบ ไซ ข้อง เป็น ประดิษฐ์เครื่องเล่น เช่น ตระกร้อ ปลาตะเพียน นก ตั๊กแตน เป็นต้น

ที่มา: fluke1562

Tags

แชร์:

เรื่องอื่นๆ